کسانی که سوالات و اشگالات در مورد فلز یاب دارید بفرماید در اسرع وقت جواب خود را می یابید

اگر سوالی در مورد نقشه گنج یا نشانه دارید از فرصت استسنایی استفاده کنید